ΜΕΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ στην οδό Κoρίνθου

Πάτρα: “Μπλόκο” στην οδό Κορίνθου λόγω έργων από σήμερα μέχρι το Μάρτιο

Από Παπαναστασίου έως Ελευθερίου Βενιζέλου

Στα πλαίσια της εργολαβίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩN» θα πραγματοποιηθούν εργασίες κατασκευής πεζοδρομίων, για το λόγο αυτό και προς διευκόλυνση της κυκλοφορίας και αποφυγής τροχαίων ατυχημάτων:

Αποφασίστηκε:

1. Η ΜΕΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ στην οδό Κoρίνθου από την οδό Παπαναστασίου έως την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου για το χρονικό διάστημα από 16/02/2017 έως 10/3/2017 και από ώρες 07:00-16:00 καθημερινά εκτός Κυριακών και αργιών.

2. Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ στο παραπάνω τμήμα της οδού Κορίνθου για τις ίδιες ως άνω ημερομηνίες.

Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται κανονικά από το εναπομένον τμήμα της οδού σύμφωνα με την προβλεπόμενη σήμανση που θα τοποθετηθεί από τον υπεύθυνο εργολάβο, ο οποίος καθίσταται και υπεύθυνος για την επίβλεψη και συντήρηση αυτής και τους ανθρώπους της εταιρείας που θα βρίσκονται στα σημεία των εργασιών.